پروژه های خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه

نوع پروژه : متصل به شبکه

حجم پروژه : ۱۶ کیلووات

تجهیزات اصلی : پنل های خوشیدی eurosolar ، اینورتر SMA آلمان

محل نصب : تعمیر و راه اندازی مجدد شرکت برق منطقه ای آذربایجان

تاریخ اجرای پروژه : زمستان ۹۶

تیم اجرایی پروژه: علی کریم نژاد، محمدرضا خیابانی، میترا ایمانی