parallax background

Günəş enerjisi
istifadəsinin üstünlükləri

Hourzad günəş enerjisi layihələri


Hourzad Günəş Enerjisi Xidmətləri


hourzad_service1

şəbəkədən kənar günəş sistemi

Enerji istehlakı modelinin qiymətləndirilməsi, fotovoltaik sistemin dizaynı və ölçüsü, hazırlanması və təchizatı təchizatı, quraşdırılması və istismarı
hourzad-service

Böyük miqyaslı Günəş Elektrik Stansiyası

Fizibilite və potensial araşdırmalar, iş planı, icazə almaq, dizayn və mühəndislik, avadanlıq təchizatı, standartlara uyğun tikinti, sınaq və texniki xidmət
hourzad-service2

Ev Günəş Elektrik Stansiyası

Texniki-iqtisadi əsaslandırma, icazə alınması, dizayn və mühəndislik, avadanlıq təchizatı, standartlara uyğun tikinti, sınaq və texniki xidmət
hourzad-service4

Günəş sistemi təlim kursu

Qeyri-Şəbəkə Günəş sistemləri təlim kursu, Şəbəkə təlim kursundakı Günəş sistemləri, Fotovoltaik sistemlər dizayn proqramı təlimi, Staj və həqiqi iş yeri bacarıqları təhsili

Qlobal Bərpa olunan Enerji Profili


İran Enerji Profili


Xam neft

Xam neft - sübut olunmuş rezevleri:   157.2   billion bbl   (1 yanvar 2018-ci il)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  4

Xam neft - istehsal:    4.251   million bbl / gün   (2018 təxmini)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  6

Xam neft - ixrac:    750,200   bbl/gün   (2015 təxmini)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  16

Xam neft - idxal:    0   bbl/gün   (2015 təxmini)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  144

Daha çox oxu!
Təbii qaz

Təbii qaz -təsdiq olunmuş ehtiyatlar:   33.72   trillion cu m   (1 yanvar 2018-ci il)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  2

Təbii qaz - istehsal:    214.5   billion cu m   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  3

Təbii qaz - istehlak:    206.9   billion cu m   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  4

Təbii qaz - ixrac:   11.64   billion cu m   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  18

Təbii qaz - idxal:    3.993   billion cu m   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  40

Daha çox oxu!
Rafine edilmiş neft məhsulları

Rafine edilmiş neft məhsulları - istehsalı:    1.764   million bbl/gün   (2015)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  11

Rafine edilmiş neft məhsulları - istehlak:    1.804   million bbl/gün   (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  12

Rafine edilmiş neft məhsulları - ixrac:    397,200   bbl/gün   (2015)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  21

Rafine edilmiş neft məhsulları - idxal:    64,160   bbl/gün   (2015)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  72

Daha çox oxu!
Elektrik

Elektrik enerjisi istehsal gücü:   77.6   million kW   (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  16

Elektrik istehsalı:    272.3   billion kWh    (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  15

Elektrik istehlakı:    236.3   billion kWh    (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  17

Elektrik - ixrac:   6.822   billion kWh   (2015)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  28

Elektrik - idxal:    4.221   billion kWh   (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  44

Elektrik - qalıq yanacaqlardan:    84%   ümumi quraşdırılmış gücün faizi   (2016)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  75

Elektrik - nüvə yanacaqlarından:    1%   ümumi quraşdırılmış gücün faizi    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  29

Elektrik - hidroelektrik stansiyalardan:    15%   ümumi quraşdırılmış gücün faizi    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  103

Elektrik - digər bərpa olunan mənbələrdən:   1.9%   ümumi quraşdırılmış gücün faizi   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  193

Daha çox oxu!
Karbon dioksid emissiyaları

Enerji istehlakından karbon dioksid tullantıları:   638.3  million Mt    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  10

Daha çox oxu!

İranda fotovoltaik elektrik stansiyalarının paylanması


İran İqtisadi Profili


Ümumi daxili məhsul (ÜDM)

ÜDM(alıcılıq qabiliyyəti pariteti): :   $1.64   trillion   (2017 )
Qeyd: məlumatlar 2017 dollardır
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  18

ÜDM(rəsmi məzənnə):    $430.7   billion    (2017)

ÜDM- real böyümə sürəti:    3.7%    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  89

ÜDM- adam başına (PPP):    $20,100   (2017)
Qeyd:məlumatlar 2017 dollardır
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  89

Ümumi milli qənaət:    37.9% GSYİH   (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  12

ÜDM- son istifadəyə görə kompozisiya:
Ev istehlakı:   49.7%    (2017.)
dövlət istehlakı:   14%    (2017)
əsas kapital qoyuluşu:   20.6%    (2017)
ehtiyatlara investisiya:   14.5%    (2017)
mal və xidmətlərin ixracı:   26%    (2017)
mal və xidmətlərin idxalı:   -24.9%    (2017)

ÜDM- mənşə sektoruna görə tərkibi:
Kənd təsərrüfatı:   9.6%    (2016)
sənaye:   35.3%    (2016.)
Xidmətlər:   55%    (2017 təxmini.)

Daha çox oxu!
Büdcə

Bütçe:
gəlirlər:    74.4   billion   (2017.)
xərc:    84.45   billion   (2017.)

Vergilər və digər gəlirlər:    17.3%   GSYİH     (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  170

Büdcə profisiti (+) və ya kəsir (-):    -2.3%   of GDP    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  110

Cari hesab qalığı:   $9.491   billion    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  23

İnflyasiya nisbəti (istehlak qiymətləri):    9.6%    (2017)
Qeyd:rəsmi İran təxmini
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  202

Dövlət borcu:    39.5%   ÜDM    (2017.)
Qeyd: dövlət zəmanətli borcunu əhatə edir
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  132

Borc - xarici:    $7.995   billion    (31 dekabr 2017 təxmini.)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  122

Valyuta məzənnələri:
ABŞ dolları başına İran rialları (IRR)
32,769.7    (2017)

Mali yıl:    20 Mart - 21 Mart

Daha çox oxu!
Kənd təsərrüfatı

kənd təsərrüfatı məhsulları:
buğda, düyü, digər dənli bitkilər, şəkər çuğunduru, şəkər qamışı, meyvələr, Qoz-fındıq, pambıq, Süd məhsulları, yun və kürü

Daha çox oxu!
Sənaye

Sənaye:
neft, neft kimyası, qaz, gübrə, kostik soda, tekstil, sement və digər tikinti materialları, qida emalı (xüsusilə şəkər emalı və bitki yağı istehsalı), qara və əlvan metal istehsalı, silah

Sənaye istehsalının artım tempi:    3%    (2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  103

Daha çox oxu!
Xidmət

İşçi qüvvəsi:   30.5   million   (2017.)
Qeyd:ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  21

İşçi qüvvəsi - peşə üzrə:
Kənd təsərrüfatı:  16.3%
sənaye:  35.1%
Xidmətlər:  48.6%    (2013.)

İşsizlik nisbəti:    11.8%    (2017)
Qeyd:məlumatlar İran hökumətinin rəqəmləridir
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  157

Əhali yoxsulluq həddinin altındadır:    18.7%   (2017)

Ev təsərrüfatlarının gəliri və ya istehlakı yüzdə paya görə:
ən aşağı% 10:   2.6%
ən yüksək% 10:   29.6%    (2005)

Daha çox oxu!
İxrac

İxrac:    $101.4   billion   (2017.)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  37

İxrac ortaqlar:
Çin 27.5%, Hindistan 15.1%, Cənubi Koreya 11.4%, Türkiyə 11.1%, İtaliya 5.7%, Yaponiya 5.3%    (2017)

İxrac mallar:
yağ 60%,kimyəvi və neft kimyası məhsulları, meyvə və qoz-fındıq, xalça, sement, filiz

Daha çox oxu!
İdxal

İdxal:   $76.39   billion   (2017.)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  44

İdxal ortaqlar:
UAE 29.8%, Çin 12.7%, Türkiyə 4.4%, Cənubi Koreya 4%, Almaniya4%    (2017.)

İdxal malları:
sənaye materialları, kapital malları, qida məhsulları və digər istehlak malları, texniki xidmətlər

Daha çox oxu!
Xarici valyuta və qızıl ehtiyatları

Xarici valyuta və qızıl ehtiyatları   $120.6   billion   (31 dekabr 2017)
Dünya ilə ölkə müqayisəsi:  21

Daha çox oxu!