نمونه پروژه

پروژه های متصل به شبکه !

 • متصل به شبکه

  نوع پروژه : متصل به شبکه حجم پروژه : ۱۵  کیلووات تجهیزات اصلی : پنل های خوشیدی JA SOLAR ، اینورتر SMA آلمان محل نصب : […]
 • پارکینگ خورشیدی

  نوع پروژه : متصل به شبکه حجم پروژه : ۹ کیلووات تجهیزات اصلی : پنل های خوشیدی LDKSOLAR ، اینورتر SMA آلمان محل نصب : شرکت […]
 • پارکینگ خورشیدی

  نوع پروژه : متصل به شبکه حجم پروژه : ۱۶ کیلووات تجهیزات اصلی : پنل های خوشیدی eurosolar ، اینورتر SMA آلمان محل نصب : تعمیر […]

پروژه های مستقل از شبکه !

 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی : ۷۱۴۰ وات محل نصب : بناب (سرج پروانه) تاریخ اجرای پروژه : تابستان ۹۶ تیم اجرایی پروژه […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل شبکه توان خورشیدی : ۱۷۷۸ وات محل نصب :مرند، روستای کشک سرای تاریخ اجرای پروژه : اردیبهشت ۹۶ تیم اجرایی پروژه : […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی : ۳۵۳۰ وات محل نصب: میاندوآب تاریخ اجرای پروژه : زمستان ۹۶ تیم اجرایی پروژه : علی کریم […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی : ۳۴۸۰ وات محل نصب : روستای یوسف آباد منطقه شیبلی تاریخ اجرای پروژه : پاییز ۹۶ تیم […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مسقل از شبکه توان خورشیدی: ۲۷۴۰ وات محل نصب : خسروشاه تاریخ اجرای پروژه : بهار ۹۷ تیم اجرایی پروژه : علی کریم […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی: ۱۳۹۶ وات محل نصب : بناب کارگاه زغال تاریخ اجرای پروژه : زمستان ۹۵ تیم اجرایی پروژه : […]
 • مستقل از شبکه

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی : ۶۸۵۰ محل نصب : قزوین تاریخ اجرای پروژه : بهار ۹۶ تیم اجرایی پروژه : علی کریم […]

روشنایی !

 • روشنایی

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی: محل نصب : روشنایی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تاریخ اجرای پروژه : تیم اجرایی پروژه :
 • روشنایی بیلبورد تبلیغاتی

  نوع پروژه : مستقل از شبکه توان خورشیدی : هر کدام ۱۸۰۰ وات محل نصب : اتوبان شهیدکسایی تاریخ اجرای پروژه : تابستان ۹۶ تیم اجرایی […]