سیستم های خورشیدی متصل به شبکه

یک نیروگاه فتوولتاییک متصل به شبکه در واقع یک سیستم تولید برق خورشیدی است که تولیدات خود را به شبکه سراسری برق تزریق می کند.
سیستم متصل به شبکه در ایران بدین شکل است که کل تولید نیروگاه خورشیدی خانگی به شبکه فروخته شده و برق مورد نیاز خانه از شبکه خریداری می شود. با توجه به تعرفه خرید برق خورشیدی خانگی و تعرفه خرید برق شبکه می توان بدین نتیجه رسید که نصب نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه چه در سطح خانگی و چه در سطوح بزرگ درآمد مناسب را به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای های این طرح می توان به این اشاره کرد که بدون هیچ محدودیتی همه افراد می توانند در آن شرکت کنند، البته به شرطی که از مشترکان سازمان برق باشند، انشعاب برق هم داشته باشند و مالک خانه یا زمینی باشند تا بتوانند سیستم خورشیدی خود را در آنجا نصب نمایند. در حالت کلی با توجه به شرایط مناسب کشور ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی، شدت تابش، سرمایه گذاری در این بخش توجیه پذیر بوده و دارای دوره بازگشت سرمایه 4 تا 5 سال می باشد.
سیستم های فتوولتاییک متصل به شبکه شامل پنل خورشیدی، یک یا چند اینورتر و تجهیزات لازم حفاظتی در بخش AC و DC و همچنین تجهیزات اتصال به شبکه می باشد

مزایای سیستم متصل به شبکه:

کاهش مصرف سوخت فسیلی
کاهش هزینه برق مصرفی
سهولت در نصب و اجرای آن
طول عمر بالای تجهیزات