تماس با ما

صنایع مکاترونیک هورزاد ارس


نشانی: تبریز، آبرسان، مهرگان اول، ساختمان SMP ، طبقه 4، واحد F

کدپستی: 5165691717

تماس: +984133374172

دورنگار: 04133374526

پست الکترونیک: Contact@hourzad.ir

  • 8 - 15

لطفاً برای ترتیب جلسه در دفتر شرکت و تعیین وقت قبلی با شماره های فوق تماس بگیرید. همچنین در هنگام شیوع بیماری ، به منظور حفظ فاصله اجتماعی و مقابله با شیوع ویروس کرونا ، تا حد امکان از جلسات حضوری خودداری کنید و در غیر این صورت ، برای حضور در شرکت حتما ماسک و دستکش بزنید.

شبکه های اجتماعی

parallax background

تماس با
روابط عمومی