parallax background

مزایای استفاده
از انرژی خورشیدی

hourzad_service1

سیستم خورشیدی ویلایی، باغ، مزرعه و ...

امکانسنجی، برآورد الگوی مصرف انرژی، طراحی و سایز بندی سیستم خورشیدی فتوولتاییک متناسب با نیاز مصرف انرژی متقاضی، تهیه و تاین تجهیزات مورد نیاز پروژه، ساخت و تولید سازه، نصب و راه اندازی