ارتباط با ما

صنایع مکاترونیک هورزاد ارس


نشانی:

آذربایجان شرقی، تبریز، چهارراه آبرسان، مهرگان اول، ساختمان SMP، طبقه 4، واحد F

ارتباط:

تماس: 72 741 333 041
دورنگار: 26 745 333 041
پست الکترونیک: Info@hourzad.ir

برای مدیریت شرکت
پیام ارسال کنید

Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus. Curabitur sit amet magna quam. Praesent in libero vel turpis pellentesque egestas sit amet vel nunc.
 

با ما
در تماس باشید

 

09122400362

Info@hourzad.ir